Gå till innehåll
Gäddtarmen och Gustavsvärn
30,00 €
15,00 €
30,00 € / 2 h

Säljare

Kb VN-Marine Kyjocke@sunfun.fi0407701429Organisationsnummer:0848030-1Handelsvillkor

Fyrsällskapet har hyrt mistlurskötarens hus av Forststyrelsen sedan den 1.4.2005. Sällskapet restaurerar och, i mån av möjlighet, återställer den sista av bostadsbyggnaderna på Gustavsvärn som vittnar om en rik fyrhistoria.
Klippön Gustavsvärn, i folkmun kallad Gustu, har ursprungligen gått under namnet Eldskär. Man hittar Gustavsvärn ca tre kilometer sydväst om Hangö stad. I närheten av Gustu finns även fyrön Russarö. Sydsydost om Gustavsvärn öppnar sig havet. Terrängen på ön utgörs av berg och ett tunt jordlager. Någon direkt växtlighet finner man inte på Gustavsvärn, förutom enstaka rönnar. Någon typ av vegetation trivs främst i skydd av den byggda muren. Gustavsvärn stiger ur havet som en bergstopp. Stränderna är farliga eftersom de på de flesta ställen stupar brant ner i havet. För dykare är de bråda djupen som omringar ön populära. För mindre båtar är det nästan omöjligt att komma i land, förutom vid den byggda bryggan. I svunna dagar utgjorde de branta stränderna lämplig förtöjning för segelfartyg. Man kan ännu hitta stora ringar i bergen från den tiden.

Reguljära turer mellan mellan början av juni till mitten av agusti, avgång tisdagar och lördagar kl 14 från Östra hamnen i Hangö kl 14:00.